Herstructureringen

HERSTRUCTURERINGEN

Wij adviseren bij verschillende types van intra-groep herstructureringen. Vaak worden deze intra-groep herstructureringen geïmplementeerd met het oog op het verstevigen en optimaliseren van onze cliënt haar (kosten)structuur. Dergelijke herstructureringen kunnen desgevallend ook plaatsvinden in het kader van een (geplande) overname.

Deze intra-groep herstructureringen omvatten intra-groep fusies, splitsingen, overdracht van aandelen, bedrijfstak of specifieke activa en passiva.

Credo staat tevens vennootschappen en schuldeisers bij in insolventiesituaties of -procedures.