Vennootschapsrecht

VENNOOTSCHAPSRECHT

Wij adviseren ondernemers, KMO’s en multinationals bij al hun grote en kleine vennootschapsrechtelijke levensgebeurtenissen. Door het combineren van onze juridische kennis en ervaring met een diepgaand begrip van de noden van onze cliënt, begeleiden wij onze cliënten met duidelijk en to-the- point juridisch advies.

Credo's diensten omvatten het verlenen van juridisch advies inzake: het opstarten van een activiteit in België, bijvoorbeeld door het oprichten van een Belgische vennootschap of het openen van een Belgisch bijkantoor, kapitaalverhogingen en -verminderingen, dividenduitkeringen, negatief eigen vermogen situaties, bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid, geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders, ontbinding en vereffening van Belgische vennootschappen en sluiting van Belgische bijkantoren.

Credo verleent corporate housekeeping diensten. Deze diensten omvatten onder meer bijstand bij de goedkeuring van de jaarrekening, de (her)benoeming en ontslag van (gedelegeerd) bestuurders en commissarissen en de daaraan verbonden formaliteiten.

Credo kan tevens juridische onderzoeken uitvoeren met het oog op het evalueren van de vennootschapsrechtelijke gezondheid van haar cliënten. Credo kan haar cliënten bijstaan in het remediëren van problemen die worden vastgesteld in het kader van dergelijk onderzoek.
In samenwerking met de adviseurs van onze cliënten of onze partners, kunnen wij tevens uitgebreidere due diligence diensten verlenen.