Verenigingen

VERENIGINGEN

Credo staat kleine tot grote VZW’s bij tijdens hun vennootschapsrechtelijke leven.

Credo adviseert haar cliënten onder meer bij de oprichting van een (internationale) VZW of stichting en de daaraan verbonden vragen met betrekking tot mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van de leden.

Wij hebben een uitgebreide ervaring in het opstellen van statuten van VZW’s, daarbij rekening houdend met de belangen van de verschillende partijen die betrokken zijn in de VZW. Wij schenken in het bijzonder aandacht aan het opzetten en onderhouden van een uitgebalanceerde corporate governance structuur.

Wij dragen tevens bij in het dagdagelijks vennootschapsrechtelijk management van een VZW, onder meer door het opvolgen van benoemingen en ontslagen van bestuurders en leden van verschillende bestuurscomités, bestuurders- en ledenvergadingen en het verplaatsen van de zetel.

Credo verstrekt tevens juridisch advies bij het omzetten, fuseren, overnemen, splitsen en ontbinden en vereffenen van VZW’s.